Posted on

ทำไมต้องใช้ยางดึงฟันในการ จัดฟัน?

ทำไมต้องใช้ยางดึงฟันในการ จัดฟัน? ยางยึดฟันนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการจัดฟันเนื่องจากช่วยให้แรงยึดที่จำเป็นต่อการเคลื่อนฟันและขากรรไกรให้เรียงตัวตรงกันอย่างเหมาะสม องค์ประกอบของเหล็กจัดฟันนั้นมีหลายส่วนด้วยกัน เราไปดูกันให้เข้าใจว่ายางยึดฟันเข้ามามีส่วนตรงไหนในการจัดฟัน

ส่วนแรกคือ แบร็คเก็ต ซึ่งเป็นชิ้นโลหะที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเชื่อมติดกับผิวฟันโดยตรง

จากนั้นก็จะมีลวดจัดฟันที่เชื่อมต่อชิ้นแบร็คเก็ตแต่ละชิ้นอีกที เมื่อเชื่อมต่อลวดจัดฟันกับแบร็คเก็ตแล้ว จะทำให้สามารถให้แรงในการเคลื่อนฟันได้

สิ่งที่เชื่อมลวดจัดฟันเข้ากับแบร็คเก็ตนั้นคือ ลิเกเจอร์ (Ligature) ซึ่งลิเกเจอร์นี้คือยางยึดเส้นเล็ก ๆ ที่รัดรอบเหล็กจัดฟันเพื่อยึดลวดจัดฟันให้อยู่กับที่ ลิเกเจอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ที่จัดฟันชอบการจัดฟันขึ้นมาบ้างเพราะสามารถเลือกสีสันต่าง ๆ ที่ตัวเองชอบได้ ลิเกเจอร์นี้จะอยู่กับฟันของคุณจนกว่าจะไปพบทันตแพทย์จัดฟันครั้งถัดไป ทันตแพทย์จะเปลี่ยนลิเกเจอร์เมื่อทำการดึงให้ลวดแน่นมากขึ้นหรือเมื่อมีการปรับเหล็กจัดฟัน

ส่วนสุดท้ายของอุปกรณ์เหล็กจัดฟันคือ ยางยึดระหว่างขากรรไกร ซึ่งใช้เพื่อปรับตำแหน่งของรอยกัดและขากรรไกร ยางเหล่านี้จะยึดกับแบร็คเก็ตด้วยขอเกี่ยว ส่วนใหญ่มักจะเชื่อมแบร็คเก็ตฟันบนกับแบร็คเก็ตฟันล่างเพื่อช่วยปรับตำแหน่งของฟันในปากและตำแหน่งของขากรรไกร ยางดึงฟันระหว่างขากรรไกรช่วยให้มั่นใจว่าฟันของเด็ก ๆ จะเรียงตัวกันอย่างเหมาะสม

จำไว้ว่าต้องถอดยางยึดฟันนี้ออกเมื่อรับประทานอาหาร รวมถึงเมื่อทำความสะอาดช่องปากและเหล็กจัดฟัน เด็ก ๆ สามารถเปลี่ยนยางยึดฟันนี้ได้ทุกวันเนื่องจากยางจะยืดออกและสึกไปเรื่อย ๆ

แต่ไม่ใช่เด็กที่จัดฟันทุกคนต้องใส่ยางยึดฟันระหว่างขากรรไกรนี้ ขึ้นอยู่กับว่าขากรรไกรของเด็กนั้นจัดเรียงตัวกันเหมาะสมแล้วหรือไม่ และขึ้นอยู่กับการแนะนำของทันตแพทย์จัดฟันว่าควรใส่หรือไม่ รวมถึงวิธีการจัดฟันที่ใช้ด้วย